Gru, mi villano favorito (I)

Gru_villano43Gru_villano40Gru_villano42Gru_villano41Gru_villano44Gru_villano45Gru_villano49Gru_villano51Gru_villano61Gru_villano50Gru_villano52

Mike el Caballero (II)

1368_MTK_ColouringSheet_11368_MTK_ColouringSheet_31368_MTK_ColouringSheet_5Mike el caballero45Mike el caballero51Mike el caballero52Mike el caballero46Mike el caballero47Mike el caballero56Mike el caballero40Mike el caballero60